• valencia
  • castellano

HOTEL D'ASSOCIACIONS

"L'esperit d'equip és l'habilitat per a treballar junts en vistes a una meta comuna.  L'habilitat per a encaminar els assoliments individuals cap a objectius corporatius. És el combustible que permet a la gent comuna aconseguir objectius pocs comuns"

Andrew Carnegie.

Des de SABJOVE volem oferir-vos un servei i uns recursos

especialment dissenyats per a les associacions juvenils que

afavorisquen la promoció gratuïta de l'associacionisme.

Per a açò, posem a la vostra disposició l'Hotel d'Associacions,

 un equipament que vos ofereix el préstec gratuït dels principals recursos

dels quals disposem, per al funcionament d'associacions i entitats,

així com per al desenvolupament de les vostres iniciatives.

En definitiva, es tracta que les associacions i entitats disposen d'un lloc de trobada i reflexió per a engegar el moviment de la ciutadania, comptant amb els nostres recursos i suport.

Els tècnics de Sabjove vos informaran i assessoraran en tot allò relacionat a tràmits i gestions per a la vostra associació.